Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


香港飛馬

1

和富社企

4

丙組聯賽

2021-09-26

入場人數 : --香港飛馬

1:4


和富社企

伍栢衝 39'
羅智鴻 59'
李家進 69'
李志明 70'
雷俊和 79'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

馬文軒
伍栢衝
魏千皓
翁子軒
連浩彬
何承峰
周浩陞
朱浚謙
馮浩揚
何智峰 [C]
陳駿輝
盧世鈞   
吳家俊   
彭梓鍵   
[C] 石子峰   
羅卓旻   
李家進   
蔡子賢   
陳君豪   
羅智鴻   
陳鳴遠   
羅澤麒   

後備球員

甄梓勤
楊禮和
陶安駿
鄧耀新
梁樂臻
吳君煒
張卓朗
蘇祐霆   
胡振威   
葉建亨   
蘇嘉俊   
馬泓鋒   
李健豪   
呂志興   
雷俊和   
李志明   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
1黃牌--
--紅牌--

黃牌記錄

陳駿輝 60'

換人記錄

吳君煒 陳駿輝 46'
張卓朗 馬文軒 46'
楊禮和 伍栢衝 71'
鄧耀新 何承峰 77'
蘇祐霆 吳家俊 46'
呂志興 羅卓旻 46'
胡振威 蔡子賢 46'
李志明 盧世鈞 62'
雷俊和 李家進 74'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.