Flash News
  乙組聯賽附加賽(B組) 駒騰 0:7 永高   乙組聯賽附加賽(A組) 國強 0:7 三昇
停賽資料

 

超級聯賽、甲、乙及丙組停賽資料(截至:2022-9-21)

 

香港超級青年聯賽及賽馬會青少年足球聯賽停賽資料(截至:2022-7-27)

 

賽馬會五人足球聯賽停賽資料(截至:2022-7-27)

 

賽馬會女子足球及女子青少年足球聯賽停賽資料(截至:2022-7-27)

 

 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.