Flash News
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
車路士足球學校(香港)
0
2
花花
0
3
虎門
0
4
九龍城
0
5
葵青
0
6
光華
0
7
觀塘
0
8
騰翱聖約瑟
0
9
浩運
0
10
淦源
0
11
屯門
0
12
東昇
0
13
灣仔
0
14
油尖旺
0
將近賽事
乙組聯賽
東昇 VS 花花
2021-09-26 13:30 , 廣福公園
乙組聯賽
車路士足球學校(香港) VS 觀塘
2021-09-26 13:30 , 蒲崗村道公園#1人造草
乙組聯賽
虎門 VS 浩運
2021-09-26 13:30 , 天業路公園
        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.