Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 理文 1:0 標準流浪 愉園 3:3 香港飛馬 東方龍獅 0:1 冠忠南區   甲組聯賽 黃大仙 2:4 公民 東區 1:2 南華 晉峰 1:0 凱景 駿棹 2:1 沙田 中西區 1:4 港會 高力北區 3:2 深水埗 永義地產 3:6 景峰   乙組聯賽 觀塘 2:1 虎門 浩運 1:1 葵青 屯門 0:2 光華   丙組聯賽 駿達國強 5:2 離島 晨曦 0:2 龍城康體 西貢 0:2 蘭斯貝利 葛士寶朋友 3:2 龍門 荃灣 3:2 瑞豐環球評估奇峰 九龍木球會 0:3 和富社企 駒騰 0:0 首飾 福建 0:1 永高   賽馬會青少年聯賽(U13-G組) 深水埗 0:3 永義   賽馬會青少年聯賽(U13-H組) 葵青 1:0 晨曦   賽馬會青少年聯賽(U13-G組) 光華 0:1 元朗   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 駒騰 0:2 南華   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 公民 2:2 九龍城   賽馬會青少年聯賽(U13-H組) 車路士足球學校(香港) 5:0 北區   賽馬會青少年聯賽(U13-G組) 深水埗 0:7 元朗 永義 2:1 光華   賽馬會青少年聯賽(U13-I組) 香港飛馬 0:0 標準流浪   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 南華 7:0 西貢   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 東方龍獅 0:1 離島   賽馬會青少年聯賽(U13-I組) 觀塘 0:6 葛士寶朋友   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 浩運 5:1 駒騰 西貢 0:5 浩運   賽馬會青少年聯賽(U13-I組) 標準流浪 2:1 葛士寶朋友 觀塘 0:5 標準流浪 葛士寶朋友 2:1 香港飛馬 香港飛馬 10:0 觀塘   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 富力R&F 0:0 晉峰   賽馬會青少年聯賽(U15-乙組聯賽) 浩運 3:1 天旭   賽馬會青少年聯賽(U15-丙組A聯賽) 中西區 2:1 灣仔   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 傑志 1:0 富力R&F   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組B聯賽) 觀塘 0:6 屯門   賽馬會青少年聯賽(U18-H組) 傑志 9:0 中西區   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 西貢 0:1 駒騰   賽馬會青少年聯賽(U14-乙組聯賽) 大聯盟足球學院 2:0 浩運   賽馬會青少年聯賽(U18-G組) 荃灣 11:1 奇峰   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 晉峰 0:0 荃灣   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 南華 1:0 浩運   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 東方龍獅 2:0 公民 離島 4:1 九龍城 公民 1:3 離島   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 富力R&F 0:3 荃灣 傑志 5:0 晉峰 荃灣 0:4 傑志   賽馬會青少年聯賽(U18-B組) 龍城康體 0:3 瑞豐   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 九龍城 0:1 東方龍獅
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
光華
9
2
九龍城
7
3
葵青
7
4
觀塘
7
5
騰翱聖約瑟
6
6
浩運
5
7
虎門
4
8
花花
4
9
車路士足球學校(香港)
3
10
屯門
3
11
油尖旺
1
12
東昇
1
13
灣仔
1
14
斯巴達亞洲
0
將近賽事
乙組聯賽
觀塘 VS 葵青
2019-10-26 18:00 , 九龍仔公園 #1
乙組聯賽
斯巴達亞洲 VS 浩運
2019-10-27 13:30 , 屯門兆麟運動場
乙組聯賽
虎門 VS 九龍城
2019-10-27 13:30 , 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場
乙組聯賽
東昇
-
:
-
虎門
乙組聯賽
灣仔
-
:
-
油尖旺
乙組聯賽
觀塘
-
:
-
騰翱聖約瑟
        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.