Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 理文 0:0 愉園
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
花花
3
2
灣仔
3
3
九龍城
3
4
東昇
3
5
觀塘
3
6
葵青
1
7
騰翱聖約瑟
1
8
車路士足球學校(香港)
1
9
光華
1
10
虎門
0
11
浩運
0
12
屯門
0
13
淦源
0
14
油尖旺
0
將近賽事
乙組聯賽
虎門
:
東昇
乙組聯賽
騰翱聖約瑟
:
葵青
乙組聯賽
油尖旺
:
灣仔
        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.