Flash News
  賽馬會青少年足球聯賽 - U14 C組聯賽盃(淘汰賽) 荃灣 0:0 凱景   賽馬會女子足球聯賽 - 聯賽盃 (乙組) 淘汰賽 屯門[女子] 3:1 恒益[女子]   賽馬會青少年足球聯賽 - U14 B組聯賽盃(淘汰賽) 油尖旺 5:1 沙田
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
駿英九龍城
31
2
東昇
29
3
葵青
22
4
浩運
21
5
騰翱聖約瑟
20
6
屯門
19
7
油尖旺
17
8
光華
14
9
觀塘
10
10
灣仔
10
11
淦源
9
12
車路士足球學校(香港)
8
13
虎門
7
將近賽事
        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.