Flash News
  甲組聯賽 永義地產 5:3 公民   乙組聯賽 車路士足球學校(香港) 3:2 虎門 油尖旺 1:1 光華 騰翱聖約瑟 5:0 斯巴達亞洲   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 香港飛馬 4:0 九龍木球會 傑志 7:0 葵青   賽馬會青少年聯賽(U13-甲組聯賽) 港會 5:0 花花 九龍木球會 2:4 南華   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 南華 7:2 理文 港會 6:1 東方龍獅球會組別 :

福建

葛士寶朋友

離島

龍城康體

九龍木球會

駒騰

蘭斯貝利

龍門

首飾

瑞豐環球評估奇峰

西貢

晨曦

荃灣

駿達國強

永高

和富社企


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.